Coalitie roept kabinet op om energietransitie prioriteit te geven bij stikstofreductie

21.11.2022 | Nieuws Jan de Wit

Coalitie roept kabinet op om energietransitie prioriteit te geven bij stikstofreductie
©Royal HaskoningDHV

Een brede coalitie van bedrijven, van Greenchoice tot Shell en van Holland Solar tot de Vereniging Warmtepompen, roept het kabinet op om de energietransitie prioriteit te geven bij de aanpak voor stikstofreductie, zo meldt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). De coalitie doet zelf ook tien voorstellen hoe dit mogelijk te maken is.

Sinds de Raad van State heeft vastgesteld dat de bouwvrijstelling stikstof voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht zijn door heel Nederland bouwprojecten tot stilstand gekomen. Ook projecten voor het versnellen van de energietransitie raken hierdoor vertraagd.

Lees ook: Raad van State: ‘Porthos mag geen gebruik maken van de bouwvrijstelling

Dit werd nog eens onderstreept door de Klimaat- en Energieverkenning 2022 (KEV) van het Planbureau voor de Leefomgeving. Nederland gaat met het huidige beleid zijn klimaatdoelstellingen niet halen en de ontwikkeling van hernieuwbare energie uit wind en zon loopt vertragingsrisico.

Lees ook: PBL: ‘Verduurzaming warmtevoorziening blijft achter’

Aankomende vrijdag 25 november zal de Ministerraad besluiten over kortetermijnmaatregelen om uit de stikstofimpasse te komen. De coalitie benadrukt het belang van de energietransitie en pleit er daarom voor om energietransitieprojecten voorrang te geven. Deze projecten leveren op de lange termijn immers een bijdrage aan het oplossen van het stikstofprobleem en het herstellen van de natuur.

“Om klimaatverandering tegen te gaan is snel meer CO2-uitstoot verminderen cruciaal. Energietransitieprojecten leiden bovendien veelal tot lagere structurele stikstofemissies”, aldus NVDE-voorzitter Olof van der Gaag.

“Het kabinet moet het probleem in de bouwfase van deze projecten daarom snel aanpakken. Dat helpt het stikstofprobleem op te lossen en voorkomt onzekerheid en vertraging in de energietransitie.”

Concreet zet de coalitie in op kortere doorlooptijden van energietransitieprojecten. De NVDE deed eerder al een oproep om deze te verkorten, die nu door een coalitie van bedrijven wordt onderstreept en aangevuld tot concrete voorstellen.

De NVDE vat deze voorstellen samen als het direct starten met maatregelen om de meest omvangrijke stikstofemissies te reduceren in de omgeving rondom Natura2000-gebieden.

Daarnaast zou er een juridisch houdbaar alternatief moeten komen, gebaseerd op geborgde stikstofreductie in plaats van de bouwvrijstelling, die energietransitieprojecten hierbij de hoogste prioriteit geeft.

Ten slotte pleiten zij voor het financieren van de ‘best beschikbare technieken’ op het gebied van stikstofreductie, extra stikstofexperts en ecologen, en opschaling van stikstofemissievrij bouwmaterieel.

Bedrijvenregister

Agenda

Event: Congres Bodemenergie ‘Strategische samenwerking: bouwen aan een duurzame toekomst!’

Logo Branchevereniging Bodemenergie
1 december 2022
12:00-18:00
Beeld & Geluid

Branchevereniging Bodemenergie

Lees verder

Training: Basistraining Strategisch Omgevingsmanagement Geothermieprojecten

1 december 2022
08:45 - 17:00

Geothermie Nederland

Lees verder

Seminar: Seminar BioWKK: Duurzame gassen terug van weggeweest

1 december 2022
12:30-17:00
InVesta Expertise Centrum

Projectgroep Biomassa & WKK

Lees verder

Webinar: Uptempo! Lunchwebinar Innovatieve warmtenetten haalbaarder en betaalbaarder

5 december 2022
Online

Topsector Energie

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu