Coalitie roept kabinet op om energietransitie prioriteit te geven bij stikstofreductie

21.11.2022 Jan de Wit

Coalitie roept kabinet op om energietransitie prioriteit te geven bij stikstofreductie
©Royal HaskoningDHV

Een brede coalitie van bedrijven, van Greenchoice tot Shell en van Holland Solar tot de Vereniging Warmtepompen, roept het kabinet op om de energietransitie prioriteit te geven bij de aanpak voor stikstofreductie, zo meldt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). De coalitie doet zelf ook tien voorstellen hoe dit mogelijk te maken is.

Sinds de Raad van State heeft vastgesteld dat de bouwvrijstelling stikstof niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht zijn door heel Nederland bouwprojecten tot stilstand gekomen. Ook projecten voor het versnellen van de energietransitie raken hierdoor vertraagd.

Lees ook: Raad van State: ‘Porthos mag geen gebruik maken van de bouwvrijstelling

Dit werd nog eens onderstreept door de Klimaat- en Energieverkenning 2022 (KEV) van het Planbureau voor de Leefomgeving. Nederland gaat met het huidige beleid zijn klimaatdoelstellingen niet halen en de ontwikkeling van hernieuwbare energie uit wind en zon loopt vertragingsrisico.

Lees ook: PBL: ‘Verduurzaming warmtevoorziening blijft achter’

Aankomende vrijdag 25 november zal de Ministerraad besluiten over kortetermijnmaatregelen om uit de stikstofimpasse te komen. De coalitie benadrukt het belang van de energietransitie en pleit er daarom voor om energietransitieprojecten voorrang te geven. Deze projecten leveren op de lange termijn immers een bijdrage aan het oplossen van het stikstofprobleem en het herstellen van de natuur.

“Om klimaatverandering tegen te gaan is snel meer CO2-uitstoot verminderen cruciaal. Energietransitieprojecten leiden bovendien veelal tot lagere structurele stikstofemissies”, aldus NVDE-voorzitter Olof van der Gaag.

“Het kabinet moet het probleem in de bouwfase van deze projecten daarom snel aanpakken. Dat helpt het stikstofprobleem op te lossen en voorkomt onzekerheid en vertraging in de energietransitie.”

Concreet zet de coalitie in op kortere doorlooptijden van energietransitieprojecten. De NVDE deed eerder al een oproep om deze te verkorten, die nu door een coalitie van bedrijven wordt onderstreept en aangevuld tot concrete voorstellen.

De NVDE vat deze voorstellen samen als het direct starten met maatregelen om de meest omvangrijke stikstofemissies te reduceren in de omgeving rondom Natura2000-gebieden.

Daarnaast zou er een juridisch houdbaar alternatief moeten komen, gebaseerd op geborgde stikstofreductie in plaats van de bouwvrijstelling, die energietransitieprojecten hierbij de hoogste prioriteit geeft.

Ten slotte pleiten zij voor het financieren van de ‘best beschikbare technieken’ op het gebied van stikstofreductie, extra stikstofexperts en ecologen, en opschaling van stikstofemissievrij bouwmaterieel.