Jetten kijkt terug op SDE van 2023 en blikt vooruit op volgende subsidieronde

18.06.2024 Evelien Schreurs

Jetten kijkt terug op SDE van 2023 en blikt vooruit op volgende subsidieronde
©Geothermie Nederland

Een grote meerderheid van de SDE++-aanvragen zijn in 2023 toegekend. Wannneer al deze projecten worden gerealiseerd, zorgen ze samen voor een CO2-reductie van 2,4 megaton. Dat meldt Rob Jetten, demissionair minister voor Klimaat en Energie, in een Kamerbrief waarin hij terugblikt op de SDE++ van 2023 en vooruitkijkt naar de subsidieronde van 2024.

1.601 projecten hebben een subsidie toegekend gekregen voor in totaal 8 miljard euro. Het meeste budget ging naar technieken voor Carbon Capture and Storage (2,1 miljard euro). Gevolgd door de categorie Moleculen (1,9 miljard euro), waaronder biomassa, hernieuwbare brandstoffen en waterstof vallen.

Voor elektriciteit werd 1,3 miljoen euro aan subsidies toegekend. Dit gaat om zon- en windenergie zowel op land als op water, en biomassa. Dit waren in totaal 1.254 projecten, waarvan de grote meerderheid ging naar zon-pv op dak (1.093 toekenningen).

Voor lage temperatuur warmtetechnieken is voor 1,6 miljard euro aan subsidies toegekend. Dit zijn projecten op het gebied van geothermie, warmtepompen, restwarmte, biomassavergisting en aquathermie. Aan projecten op gebied van hoge temperatuur werd 0,8 miljard euro toegekend. Dit zijn projecten met elektroboilers en industriële warmtepompen. 

In totaal zijn er 1.930 aanvragen ingediend, samen goed voor 16,3 miljard euro. Het uiteindelijk totale toegewezen budget is een stuk lager omdat een paar grote projecten door de producent werden teruggetrokken.

Openstellingsronde 2024
Voor de komende subsidieronde zullen er een aantal nieuwe categorieën zijn waar aanspraak op gedaan kan worden. Dat zal gaan om onder andere zon-PV op land waarbij meer rekening gehouden moet worden met de natuur, windenergie met hoogtebeperking, gecombineerde opwekking warmte en elektriciteit bij verbranding van biomassa, duurzaamheidseisen voor biomassa, het biogeen afvangen en opslaan van CO2 en procesgeïntegreerde warmtepompen. Jetten zal later bekendmaken wat de definitieve categorieën voor de subsidie zullen zijn.