Klimaatbestendig wonen wordt duurder, maar over het algemeen betaalbaar

21.02.2024 Evelien Schreurs

Klimaatbestendig wonen wordt duurder, maar over het algemeen betaalbaar

Volgens onderzoek van economen van ING, Rabobank en ABN AMRO zal wonen de komende jaren een stuk duurder worden door klimaatverandering en klimaatbeleid. De onderzoekers verwachten dat de kosten over het algemeen te overzien zullen zijn, maar wijzen ook op grote verschillen tussen huishoudens en gebieden.

Het klimaatbestendig maken en het herstellen van klimaatschade aan woningen zal de komende jaren veel geld gaan kosten. Kijkend naar de meest recente KNMI-klimaatscenario’s zijn we in staat om ons deze eeuw te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Maar na het jaar 2100 is dat nog onzeker volgens het onderzoek.

In het algemeen zullen we de kosten dus kunnen dekken, maar tussen individuen en regio’s kunnen wel grote verschillen ontstaan. Er zullen bijvoorbeeld gebieden zijn die met meerdere problemen tegelijk te maken krijgen, zoals wateroverlast, hittestress en funderingsschade.

Volgens de onderzoekers moet ervoor worden gezorgd dat de kosten eerlijk verdeeld worden, bijvoorbeeld tussen hoge en lage inkomens, en tussen huidige huiseigenaren en toekomstige kopers. Mensen die minder te besteden hebben zullen vaak goedkopere huizen zoeken. Maar die prijs kan lager zijn door risico op waterschade of funderingsschade. Terwijl mensen die meer te besteden hebben juist kunnen investeren in het klimaatbestendig maken van hun woning, waardoor de waarde ervan stijgt.

Onderdeel van het advies is dan ook het beschikbaar stellen van betrouwbare informatie over de klimaatbestendigheid van woningen, bijvoorbeeld door middel van een klimaatlabel. Daardoor moeten woningen een eerlijkere prijs krijgen. Daarnaast adviseren de onderzoekers om een fonds te openen dat huiseigenaren helpt bij het herstellen van hun pand na klimaatschade. Ook zou het invoeren van normeringen helpen bij het klimaatbestendig maken van woningen, bijvoorbeeld met een verduurzamingsplicht bij aankoop.  

De onderzoekers zeggen dat op korte termijn actie nodig is om de lasten eerlijk te verdelen, en om ook in de toekomst woningen te hebben die bestand zijn tegen verschillende (extreme)klimaatscenario’s. De grootste uitgave zal zitten in het energiezuinig maken van woningen (tot 2050 jaarlijks 1 procent van het bbp). Gevolgd door maatregelen in de openbare ruimte tegen wateroverlast, droogte en hittestress. En tenslotte het repareren van funderingen en het versterken van de dijken.