Lage en middeninkomens weten Nationaal Warmtefonds steeds beter te vinden

27.02.2024 Jan de Wit

Lage en middeninkomens weten Nationaal Warmtefonds steeds beter te vinden
©Isolatie Centraal

Meer woningeigenaren met lage en middeninkomens verduurzamen hun huis met behulp van Nationaal Warmtefonds, dat blijkt uit de monitor van CBS en TNO over de eerste helft van 2023. Eerder waren het vooral de woningeigenaren met hogere inkomens die het Warmtefonds gebruikten. Om deze ontwikkeling te bevorderen wil Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het aanvragen van ISDE vereenvoudigen.

De bereidheid van woningeigenaren om hun huis te verduurzamen neemt al jaren toe. Voor de financiering kunnen zij tegen aantrekkelijkere leenvoorwaarden terecht bij het Nationaal Warmtefonds en een beroep doen op de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

De monitor van TNO en CBS laat zien dat woningeigenaren met lage en midden inkomens het Nationaal Warmtefonds steeds vaker gebruiken voor verduurzamingsmaatregelen. In de eerste helft van 2023 maakten zo’n ongeveer 2.700 woningeigenaren met een laag of middeninkomen gebruik van het Nationaal Warmtefonds, ten opzichte van 2.100 in heel 2022. Dat is een duidelijk trendbreuk in vergelijking met de eerdere jaren waarin het vooral de woningeigenaren met hogere inkomens waren die hiervan gebruik maakten.

Bijna 19.000 individuele woningeigenaren en aan meer dan 110 VvE’s (met ruim 3.000 woningen) deden in 2023 een beroep op het Nationaal Warmtefonds. De meeste aanvragen werden gedaan voor zonnepanelen, maar ook glasisolatie en warmtepompen werden er vaak mee gefinancierd. Voor woningen met een slecht energielabel ging het vaak om isolatie en warmtepompen worden relatief het vaakst toegepast bij energielabel A of beter.

Ook blijkt uit de monitor dat de meeste mensen met een laag inkomen in een huurwoning wonen. Tegelijkertijd laat de Aedes benchmark van 2023 zien dat het aantal huurwoningen met een E, F of G energielabel met ongeveer 25 procent is afgenomen in 2022. Het aantal woningen met een slecht energielabel is gedaald van 247.000 naar 180.000 woningen.

“Voorheen maakten vooral woningeigenaren met hogere inkomens gebruik van Nationaal Warmtefonds. Gelukkig hebben we dat de afgelopen periode kunnen veranderen. Ook gebruiken steeds meer mensen de beschikbare subsidies voor de verduurzaming van hun woning. Dat is goed nieuws want zo profiteren steeds meer mensen van een energiezuinig huis”, aldus minister De Jonge.

Eenvoudigere ISDE-aanvraagprocedure werkt
Mede doordat het sinds januari 2023 mogelijk is om ISDE aan te vragen voor één isolatiemaatregel, neemt het aantal ISDE-verstrekkingen sterk toe. In de eerste helft van 2023 werd ruim 115.000 keer ISDE verstrekt aan woningeigenaren. Dat is bijna anderhalf keer meer dan in heel 2022.

Voor zowel isolatiemaatregelen als warmtepompen is in de eerste helft van 2023 vaker ISDE verstrekt dan in heel 2022. 126.000 keer voor isolatie in de eerste helft van 2023, ten opzichte van 123.000 in 2022. Voor warmtepompen werd er in de eerste helft van 2023 33.000 ISDE verstrekt, ten opzichte van 32.000 in 2022.

KPMG heeft, in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën, het effect onderzocht van een verkort en eenvoudiger advies voor het verhogen van de hypotheek voor de verduurzaming van de woning. Hieruit blijkt dat dit verkorte advies gemiddeld 3 uur bespaart en zowel adviseurs als klanten positief reageren. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal daarom zijn visiedocument Dienstverlening op maat hierop aanpassen.