Nederlanders participeren bovengemiddeld in de energietransitie

14.05.2024 Gijs de Koning

Nederlanders participeren bovengemiddeld in de energietransitie
©Bodemenergie Nederland

Engie onderzocht samen met onderzoeksbureau CSA en de onafhankelijke denktank Fondation Jean-Jaurè de participatiegraad van Europanen in de energietransitie. Het onderzoek laat zien dat 59 procent van de Nederlanders actie heeft ondernomen om de energietransitie te bevorderen. Dit is 25 procent meer dan het Europese gemiddelde.

Het onderzoek werd gedaan onder 10.000 inwoners uit tien verschillende Europese landen. In alle tien de landen werden ongeveer 1.000 mensen gevraagd naar hun kennis, ervaring en mening over de energietransitie middels een enquête.

Uit de enquête bleek dat Nederlanders bovengemiddeld bekend zijn met de energietransitie (90 procent), maar dat veel Nederlanders ook niet exact weten wat deze precies inhoudt (48 procent).

Nederlanders zijn zich ook meer bewust van de kwetsbaarheid van de energietransitie. 55 procent van de ondervraagde gaf aan te denken dat de energietransitie een beweging is die ook stil kan vallen.  In de rest van de ondervraagde landen was dit gemiddeld 42 procent.

Het meeste vertrouwen in wie de energietransitie het beste kan voortzetten hebben de ondervraagde Nederlanders in de overheid en de energieleveranciers.