Nieuwe verduurzamingsprogramma’s voor mkb’ers en bedrijventerreinen

30.01.2024 Evelien Schreurs

Nieuwe verduurzamingsprogramma’s voor mkb’ers en bedrijventerreinen
©Shutterstock

Er komt 45 miljoen euro vrij om mkb’ers te helpen bij het opstellen van verduurzamingsplannen en om samenwerkingsverbanden op bedrijventerreinen te stimuleren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil daarmee 5.700 mkb’ers en 650 bedrijventerreinen verduurzamen.

Veel kleine mkb’ers hebben onvoldoende kennis en capaciteit om hun bedrijfspand, bedrijfsproces of bedrijventerrein te verduurzamen volgens de nieuwe eisen die de EU en Nederland stellen. Hiervoor zijn twee programma’s opgesteld die verduurzaming moeten stimuleren.

Het eerste programma, het Ontzorgingsprogramma verduurzaming mkb, is gericht op het helpen van ondernemers bij het opstellen van een verduurzamingsplan. Vanuit deze regeling schrijven adviseurs een verduurzamingsplan voor panden en bedrijfsprocessen voor organisaties met twee tot vijftig medewerkers. Hiervoor is 23 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Het Programma verduurzaming bedrijventerreinen (PVB), richt zich op het versterken van samenwerkingsbanden op bedrijfsterreinen. Dit is bedoeld om verduurzaming van bedrijfsterreinen te versnellen, en om ondernemers samen te laten werken. Hier is 22 miljoen euro voor beschikbaar gesteld.

Het budget is dus niet bedoeld voor het nemen van de maatregelen zelf, maar voor het krijgen van begeleiding en advies. De uitvoering van de programma’s wordt door provincies gedaan, zij zullen daarom ook zelf de programma’s invullen en bepalen welke bedrijven budget krijgen. Provincies kunnen van 1 tot 15 februari aanvragen indienen, vanaf 1 mei zullen de provincies zelf een programma verder uitwerken.