Prestatieborging moet koper warmtepomp zekerheid bieden

16.11.2023 Simone Tresoor

Prestatieborging moet koper warmtepomp zekerheid bieden
©Weijers Techniek

Installateurs, fabrikanten en de overheid hebben gisteren afgesproken om samen te werken aan de prestatieborging van (hybride) warmtepompen. De intentie is dat kopers van een warmtepomp hiermee de zekerheid krijgen dat een warmtepomp een bepaalde warmtevoorziening en energiebesparing realiseert. Dit moet de aanschaf van een warmtepomp aantrekkelijker maken.

Onderdeel van de prestatieborging is dat een bewoner vooraf duidelijk en gedegen advies krijgt over de geschiktheid en mogelijke prestaties van een (hybride) warmtepomp voor de eigen woning en advies hoe je deze het beste gebruikt. Ook krijgt een bewoner door monitoring inzage in het functioneren van de installatie in de praktijk en feedback/tips voor optimalisatie van gebruik. Zo kan de bewoner zeker zijn dat de prestatie van de warmtepomp overeenkomt met het advies dat hij kreeg. Ook zijn extra besparingen mogelijk door het verbruik te monitoren en hierdoor de instellingen van de warmtepomp te optimaliseren.

Prestatieborging klaar met ingang van de normering
Het gaat over het samenspel tussen de (hybride) warmtepomp en het afgiftesysteem, rekening houdend met de isolatiegraad van de woning en het gebruik en is dus altijd woning-specifiek. De afspraken van de installateurs, fabrikanten en overheid staan in een zogeheten roadmap. Onderdeel van de roadmap zijn onderzoeken en pilots. Dat is noodzakelijk om op basis daarvan afspraken te maken over de manier waarop de prestatieborging daadwerkelijk kan worden ingevoerd, inclusief afspraken over welke stappen gezet worden als de prestatie toch niet gehaald wordt. Het is de bedoeling dat de prestatieborging klaar is vanaf de ingang van de normering van verwarmingsinstallaties in 2026 en is gericht op (hybride) warmtepompen in woningen met een individuele verwarmingsinstallatie.

De roadmap prestatieborging is een samenwerking tussen installateurs, fabrikanten, en de overheid. Bij de installateurs gaat het om Techniek Nederland en de installateurs die deel uitmaken van stichting TDI500. De fabrikanten zijn vertegenwoordigd door de NVI-GO en de Vereniging Warmtepompen. Daarnaast doen de Vereniging Distributie en Afgifte Industrie en TNO mee, net als het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).