Rijk start interdepartementale aanpak om mkb te helpen bij verduurzaming

15.05.2024 Sjoerd Rispens

Rijk start interdepartementale aanpak om mkb te helpen bij verduurzaming
©Tweede Kamer

Om de ondersteuning voor het mkb bij verduurzaming efficiënter te maken, is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een interdepartementale coördinatie gestart. Dit moet uiteindelijk leiden tot nieuwe aanbevelingen voor het nieuw kabinet. Dat blijkt uit een Kamerbrief van het demissionair minister Micky Adriaansens

In de brief wordt de voortgang van de verduurzaming van het mkb uitvoerig besproken.  Als onderdeel van de departementale aanpak is het ministerie een actieprogramma gestart, om belemmeringen voor duurzaam ondernemen weg te nemen. In het programma zijn drie actielijnen opgenomen. De dienstverlening voor ondernemers,  moet verbeterd worden. Zo zijn bijvoorbeeld gemeenten vaak niet goed uitgerust om ondernemers te ondersteunen.

Het warme netwerk moet beter gebruikt worden. Uit onderzoek blijkt dat mkb'ers het meeste advies inwinnen bij vrienden, familie en collega's. De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) is een pilot gestart die moet leiden tot een blauwdruk voor brancheverenigingen, zodat mkb’ers snel en makkelijk geïnformeerd kunnen worden over de mogelijkheden van verduurzaming. Er moet tevens beter gecommuniceerd worden vanuit het Rijk. Er zijn nu zeventig sites met informatie, ondernemers die bijvoorbeeld een warmtepomp voor hun bedrijf willen aanschaffen geven aan door de bomen het bos niet meer te kunnen zien.

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat er jaarlijks 4,6 miljard euro wordt ingezet voor verduurzaming van het mkb. Er is dus een sterke financiële basis, maar momenteel is nog niet duidelijk welke steun naar wel onderdeel gaat. Daar wil het ministerie meer onderzoek naar doen.