NPLW biedt gemeenten Handreiking Warmteprogramma aan

09.07.2024 Sjoerd Rispens

NPLW biedt gemeenten Handreiking Warmteprogramma aan

Het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) heeft het Handreiking Warmteprogramma aan de Nederlandse gemeenten aangeboden. Het moet gemeenten helpen bij het opstellen van een warmteprogramma. 

De handreiking beschrijft onder andere aan welke vereisten een warmteprogramma moet voldoen en wat handig of verstandig is om te doen. Het gaat daarnaast in op wat nog niet zeker is, omdat de wet- en regelgeving nog in ontwikkeling is. De handreiking zorgt voor meer uniformiteit en vergelijkbaarheid van warmteprogramma’s.

Dit bevordert het opstellen van bovenlokale warmteplannen, de opdrachtverlening bij het laten opstellen van warmteprogramma’s en de helderheid van de relatie tussen warmteprogramma’s en gerelateerde beleidsdocumenten.

Ook partners van gemeenten, ondernemers, bewoners en andere stakeholders kunnen met de handreiking worden geïnformeerd over wat een warmteprogramma inhoudt en hoe het tot stand komt.