Tijdelijke regeling hernieuwbare warmteprojecten beschikbaar

16.11.2023 Simone Tresoor

Tijdelijke regeling hernieuwbare warmteprojecten beschikbaar

De overheid heeft een tijdelijke regeling gemaakt van 59,4 miljoen euro voor ondernemers van hernieuwbare warmteprojecten die last hebben gehad van de verstoorde energiemarkt als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Deze regeling gaat open op 20 november en sluit alweer op 27 november.

De ondernemers die in aanmerking komen hebben in 2021 en 2022 voor ten minste 400 megawattuur hernieuwbare warmte geproduceerd met een productie-installatie waarvan het maximaal thermische vermogen minimaal 1 megawatt bedroeg. Voor het produceren van de hernieuwbare warmte werd gebruik gemaakt van geothermie, zonthermie of ketels gestookt met vaste biomassa. Ook ondernemers die in een groep ondernemen kunnen gebruik maken van de regeling.

Een belangrijke voorwaarde is dan dat er op 24 februari een vaste prijsafspraak gold voor minimaal 50 procent van de warmtelevering, tot ten minste 1 januari 2023. De hoogte van de subsidie hangt af van het nominaal thermisch vermogen van de productie-installatie en in welke categorie deze valt. Hierbij wordt gekeken naar het vermogen van de installatie op 24 februari 2022 en afgerond op twee cijfers achter de komma. 

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de RVO. Ondernemers kunnen vanwege de korte looptijd al een aanvraag voorbereiden en dan daadwerkelijk indienen zodra de regeling is geopend.