Wet collectieve warmte aangenomen door de ministerraad

11.06.2024 Anne Agterbos

Wet collectieve warmte aangenomen door de ministerraad

De Wet collectieve warmte (Wcw) is op 7 juni aangenomen door de ministerraad. De wet werd ingediend door demissionair minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten. Daarmee kan de wet worden doorgestuurd naar de Tweede Kamer.

De nieuwe wet wordt het leven ingeroepen om een toekomstbestendig kader te bieden voor nieuwe warmtenetten. De wet is gericht op het vergroten van publieke sturing op collectieve warmte, het ontwikkelen van emissievrije collectieve warmtevoorzieningen in 2050, het introduceren van ee transparante en kostengebaseerde tariefregulering en een betere waarborging van leveringszekerheid en consumentenbescherming.

In de Tweede Kamer wordt het voorstel eerst schriftelijk behandeld in een gespecialiseerde commissie. Daarna verdedigt de minister het wetsvoorstel in een plenair debat. Na het debat volgt een stemming over de wijzigingsvoorstellen, daarna over het hele wetsvoorstel. Als het wetsvoorstel is aangenomen, gaat het naar de Eerste Kamer.