Wetenschappelijke Klimaatraad compleet

24.03.2023 Jan de Wit

Wetenschappelijke Klimaatraad compleet
©Geothermie Nederland

Na de eerdere benoeming van Jan Willem Erisman als voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) heeft de ministerraad op voordracht van minister Jetten voor Klimaat en Energie ingestemd met de benoeming van de negen overige leden. De WKR gaat het kabinet en het parlement de komende jaren gevraagd en ongevraagd van advies voorzien op klimaatgebied.

De WKR heeft als taak de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren over klimaatbeleid. Dit zal de WKR onafhankelijk, interdisciplinair en wetenschappelijk onderbouwd doen, met name gericht op de lange termijn. De WKR bestaat uit:

  • Jan Willem Erisman (eerder benoemd, voorzitter) - hoogleraar milieu en duurzaamheid, Rijksuniversiteit Leiden
  • Heleen de Coninck (plaatsvervangend voorzitter) - hoogleraar socio-technische innovatie en klimaatverandering, Technische Universiteit Eindhoven, hoogleraar systeemtransitie en klimaatverandering,  Radboud Universiteit;
  • Sanne Akerboom - universitair docent regulering en governance van de energietransitie, Universiteit Utrecht;
  • Kornelis Blok - hoogleraar energiesysteemanalyse, Technische Universiteit Delft;
  • Marjolijn Haasnoot - senior onderzoeker/adviseur Deltares, universitair hoofddocent klimaatadaptatie, Universiteit Utrecht;
  • Machiel Mulder - hoogleraar energie-economie, Rijksuniversiteit Groningen;
  • Wouter Peters - hoogleraar koolstofkringloop en atmosferische samenstelling, Wageningen University en Research, Rijksuniversiteit Groningen;
  • Wieke Pot - universitair docent bestuurskunde, Wageningen University en Research;
  • Linda Steg - hoogleraar omgevingspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen;
  • Behnam Taebi - hoogleraar energie- en klimaatethiek, Technische Universiteit Delft.


“Bij de samenstelling van de raad is zorgvuldig gekeken naar wetenschappelijke kwalificaties, kennis van en ervaring met klimaatvraagstukken en -beleid, en diversiteit in samenstelling en wetenschappelijke disciplines”, aldus Erisman.

“Ik ben blij met dit sterke en diverse team waarmee we regering en parlement de komende jaren van brede, goed onderbouwde wetenschappelijke adviezen kunnen voorzien.”

Het eerste advies verschijnt naar verwachting op 1 februari 2024 en zal gaan over dilemma’s en richtinggevende keuzes waar Nederland de komende jaren voor staat in de transitie naar klimaatneutraliteit. Hiermee zal het advies de basis gaan vormen voor het Klimaatplan dan het kabinet in het najaar van 2024 hoopt te presenteren.