Een slim verwarmingsnet

23.02.2024 Anne Agterbos

Een slim verwarmingsnet

Er zijn veel goede ideeën om klimaatverandering aan te pakken, sommige ideeën hebben echter een klein duwtje nodig om gerealiseerd te worden. Om deze reden biedt de ClimateLaunchpad een podium aan duurzame businessideeën. In 2023 kwam Yuon Control als winnaar uit de bus en had volgens de jury de meeste potentie als cleantech bedrijf. Het Zwitserse bedrijf lost de puzzel van duurzaam warmtebeheer op.

In november 2023 werd Yuon Control als Europese winnaar van de ClimateLaunchpad uitgeroepen. Ondernemers van Yuon Control gingen de uitdaging aan om warmtenetten te optimaliseren. Met het intelligente softwaresysteem wordt het energieverbruik van woningen voorspelt en kan er vervolgens energie bespaard worden.

Het systeem wordt aangesloten op woningen en leert per gebouw de thermische kenmerken en creëert voor elk gebouw een digitale tweeling. Op basis van deze informatie wordt het verwarmingssysteem geoptimaliseerd. “De magie hierachter is dat we kunnen voorspellen hoeveel energie elk gebouw binnen een warmtenetwerk nodig heeft”, vertelt Sebastiaan Hersberger, CEO en co-founder van Yuon Control, aan Warmte365.

Hierdoor zorgt Yuon Control ervoor dat de capaciteit van het warmtenet met 25 procent toeneemt, de pieklast vermindert en levert het realtime gegevens waardoor het systeem op afstand beheerd kan worden.

Kunstmatige intelligentie
Het systeem gebruikt datapunten uit bestaande hardware zoals warmteregelaars en temperatuursensoren. Deze informatie wordt continu verzameld, en vormt de basis voor optimalisatie: “Deze data vertelt ons hoeveel energie een gebouw nodig heeft en laat een verbruiksprofiel zien. De informatie kunnen we optimaliseren voor het volledige warmtenet. Door gebouwen te gebruiken als thermische batterijen en de boilers proactief te verwarmen wanneer de vraag laag is kunnen we piekbelastingen verminderen”, aldus Hersberger

De belangrijkste klanten zijn dan ook de netbeheerders, licht Hersberger toe. “We verkopen onze software en brengen eenmalige opstartkosten en een terugkerende vergoeding in rekening voor de software. Onze software is te gebruiken in combinatie met bestaande warmteregelaars van bijvoorbeeld Siemens of Samsung, maar idealiter wordt de software gebruikt in combinatie met onze eigen hardware. Onze eigen hardware is optioneel, maar we verkopen deze tegen een prijs die concurreert met andere warmteregelaars.”

De voorspellingen zijn nauwkeurig waardoor energie optimaal wordt benut. “Dit gebeurd zonder dat klanten moeten inleveren op comfort. Door middel van het Predeictive Control Model wordt er zelfs energie bespaard waardoor de consument ook direct voordeel ervaart”, zegt Hersberger.

Nederlandse uitrol
Meerdere Zwitserse stadverwarmingsnetten zijn inmiddels voorzien van de software en hardware. Daarnaast is Herberger ook enthousiast over het uitbreiden naar andere Europese landen. “Onze oplossing kan worden toegepast op elk bestaand stadsverwarmingsnetwerk, als er communicatie is toegestaan tussentussen de regelaars en de onderstations. Deze eis is nodig omdat verbruiksgegevens nodig zijn voor het modelleren van het gebouw en er een manier moet zijn om de huidige warmtevraag te beïnvloeden. Als dat niet het geval is moeten onderstations worden omgebouwd. We hopen binnenkort Nederlandse investeerders te vinden en ook in Nederland te kunnen uitrollen.”

“Door tot 25 procent energie te besparen en de CO2-intensieve piekbelasting te verlagen creëert Yuon sociaalecologische en sociaaleconomische impact voor zowel de bewoners als voor netbeheerders. We hopen dan ook dat Yuon Control een standaard wordt in de verwarmingssector.”