ENGIE wil groen gas op grote schaal gaan aanbieden

04.07.2024 Sjoerd Rispens

ENGIE wil groen gas op grote schaal gaan aanbieden

Groen gas is een van de opties om van het aardgas af te gaan en energieleverancier ENGIE is overtuigd dat het Nederland gaat helpen bij de energietransitie. Eerder dit jaar namen zij twee groene gasinstallaties over, in Alkmaar en Hardenberg. ENGIE wil volgend jaar een installatie in Emmen gaan bouwen en organiseerde onlangs een persdag waarin ze hun kijk op groen gas gaven, met een rondleiding door de gasinstallatie in Alkmaar.

“Ons doel is om in 2030 met onze installaties 200 miljoen kuub gas te produceren”, zegt Evert Mollema, directeur strategie bij ENGIE. “Groen gas is veilig te produceren, op zeer grote schaal. Het is circulair, want reststromen zijn na de productie van groen gas opnieuw te gebruiken. Bovendien is de infrastructuur er al, want het kan via het aardgasnet bijvoorbeeld naar de woningen toe.”

Groen gas bestaat uit organische reststromen, zoals plantenresten, algen of mest. Dit wordt tijdens het productieproces vergist. En door de mineralen uit het digestaat, het restproduct dat overblijft na vergisting, te scheiden, kan groen gas ook kunstmest vervangen en zo de uitstoot van methaan en stikstof verminderen.

“Groen gas kan voor heel veel sectoren van nut zijn”, gat Mollema verder. “Huishoudens kunnen er gebruik van maken, de industriële sector, evenals de transportsector. Er zijn heel veel mogelijkheden.”

Robert Goevaers, directeur van het Platform Groen Gas, belde in tijdens de bijeenkomst en gaf onder meer antwoord op de vraag hoe duur mensen die gebruikmaken van groen gas uit zijn. “Dat zal uitkomen op zo’n 90 tot 100 euro per megawatt uur voor het deel wat bijgemengd gaat worden in de gasmix”, zegt hij. “Voor aardgas is dat nu zo’n 36 euro per megawatt uur. De energietransitie gaat nu eenmaal geld kosten, daar kunnen we niet omheen.”

Mollema voegt toe: "Daar staat tegenover dat er geen aanpassingen aan de infrastructuur en installaties noodzakelijk zijn en dat maakt het een economische oplossing voor verduurzaming."

Vergisting
Dave de Koster, operations manager bij ENGIE, vertelt op locatie in Alkmaar hoe het groene gas daar geproduceerd wordt. In een hal, ongeveer zo groot als een voetbalveld, worden organische reststromen opgeslagen. De stromen worden ook wel feedstock genoemd. “De producten komen in vaste vorm binnen maar het kan ook in vloeibare vorm”, vertelt hij, terwijl hij voor een grote berg doppenpoeder staat.

“Om groen gas te kunnen maken moet er een vergistingsproces plaatsvinden”, gaat De Koster verder. “We hebben hier twee grote tanks staan. De feedstock wordt daarin opgewarmd tot 40 graden Celsius, zonder zuurstof. Dat is nodig om het vergistingsproces in gang te zetten. Na dat proces ontstaat biogas, dat door een compressor wordt aangezogen.”

“Het biogas moet gekoeld worden, anders is het schadelijk”, legt De Koster uit. “Het wordt vervolgens gezuiverd waardoor het een soortgelijke samenstelling als aardgas krijgt. Hierna kunnen we het groen gas noemen. Het kan vanuit de opwekinstallatie in Alkmaar direct het aardgasnet op.”  Volgens De Koster kan de installatie in Alkmaar 5 miljoen kuub groen gas per jaar produceren. De installatie draait inmiddels iets meer dan een jaar.

Tijdens de productieproces wordt zoveel mogelijk CO2 uit het biogas verwijderd. Dit wordt onder meer gebruikt in de glastuinbouw, omdat CO2 een belangrijke rol speelt bij de groei van planten.

Het digestaat dat overblijft, blijft in de vergistingstank zitten nadat het biogas uit de feedstock is gehaald. “Digestaat gaat dan naar de land- en tuinbouwsector, daar wordt het ingezet als meststof”, zegt De Koster.

Tegenstand
Hoe positief ENGIE ook is over groen gas, omwonenden van installaties zijn er niet altijd even blij mee. “Wij komen heel veel argwaan tegen”, zegt Mollema. “Groen gas blijft qua bekendheid achter en onbekend maakt onbemind. Mensen zijn bang dat het transport naar de installatie veel herrie maakt en dat er veel geuroverlast komt.”

“Daarom willen wij de omgeving zoveel mogelijk meenemen”, gaat Mollema verder. “Daarom organiseren we met regelmaat bijeenkomsten op locaties waar de productie plaats gaat vinden om onze plannen toe te lichten. Soms organiseren we ook  excursies naar andere groen gas-installaties om mensen te laten zien hoe groen gas geproduceerd wordt. De zorgen van mensen rond lawaai en geuroverlast zijn na zo’n bezoek vaak verdwenen. Het is ook mogelijk om met omwonenden een klachtenprotocol te maken, met een telefoonnummer  dat mensen bij overlast kunnen bellen.”