Landelijke aanpak natuurvriendelijke isolatie in de maak

07.06.2024 Asma Lgamawi

Landelijke aanpak natuurvriendelijke isolatie in de maak
©Natuurvriendelijk Isoleren

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de provincies en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een landelijke aanpak voor natuurvriendelijk isoleren opgesteld. Via een landelijke aanpak komen er soortenmanagementplannen (SMP) waarmee gemeenten een gebiedsgerichte omgevingsvergunning bij de provincie kunnen aanvragen, zodat iedereen natuurvriendelijk kan isoleren. Hiermee kunnen natuurvriendelijke isolatiebedrijven en woningeigenaren direct isoleren, zonder voorafgaand ecologisch onderzoek en zonder het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Een veelvoorkomend probleem bij woningisolatie is dat het beschermde dieren, zoals vleermuizen en huismussen, die vaak in spouwmuren en onder daken van huizen leven, kan storen. Om de Nederlandse biodiversiteit te beschermen en het isolatietempo aan te moedigen, hebben de ministeries, het IPO, de provincies en de VNG een landelijke aanpak voor natuurvriendelijke isolatie afgesproken.

Het kabinet heeft een aanpak voor de korte termijn ontwikkeld en onderzoekt de mogelijkheden van innovatieve onderzoeksmethoden voor het sneller en eenvoudiger opsporen van beschermde soorten. De huidige regels op het gebied van isolatie zijn onder meer: ​​het bieden van uittreemogelijkheden voor dieren door middel van uitsluitkleppen, het vrijhouden van kleine delen van de spouwmuur van isolatiemateriaal (zonder de kwaliteit van de isolatie als geheel te compenseren) en het niet uitvoeren van isolatie tijdens de isolatie. de kraam-, voortplantings- of winterslaapperiode, tenzij vooraf werd vastgesteld dat de stal diervrij was.

Gemeenten kunnen op basis van uitgebreid ecologisch onderzoek een biodiversiteitsplan opstellen voor de wettelijke bescherming van kwetsbare dieren en kunnen hiermee een gebiedsgerichte omgevingsvergunning aanvragen bij de provincie. Hierdoor hoeven huishoudens niet langer individueel tijdrovend en duur ecologisch onderzoek uit laten voeren. Er wordt maximaal drie jaar gewerkt met de landelijke lijn Natuurvriendelijk Isoleren, totdat er in heel Nederland gemeentelijke soortenmanagementplannen (SMP) gestart zijn en het onderzoek van het SMP tenminste is begonnen.