Opsteker van 22 miljoen euro voor WarmteStad Groningen

23.11.2023 Simone Tresoor

Opsteker van 22 miljoen euro voor WarmteStad Groningen
©Provincie Groningen

Het Nationaal Groeifonds keert 22 miljoen euro subsidie uit aan WarmteStad Groningen. Dergelijke bijdrage wordt alleen uitgekeerd aan projecten die de verduurzaming van de Nederlandse economische welvaart vergroten en die een voorbeeld vormen voor andere gemeenten en initiatiefnemers. Een erkenning van de Groningse aanpak van de warmtetransitie dus.

Bij het project werken zowel publieke als private partijen samen aan een nieuw Gronings energienetwerk in de stad en maken 5.000 huizen en gebouwen de overstap van aardgas naar duurzame warmte.

De betrokkenheid van diverse woningcorporaties, die hebben aangegeven welke gebouwen de komende jaren kunnen worden aangesloten met de subsidie, is een van de voorwaarden geweest voor de toekenning.

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Het fonds investeert in grootschalige projecten en initiatieven die bijdragen aan economische groei op de lange termijn en heeft als doel Nederland concurrerender te maken en te zorgen voor een welvarende toekomst.

De toekenning is het resultaat van een succesvolle aanvraag die WarmteStad met ondersteuning van meerdere Groningse partners als onderdeel van het consortium “NieuweWarmteNu!” (NWN!) heeft gedaan. NWN! heeft in totaal 10 duurzame collectieve warmtesystemen voor het Groeifonds geselecteerd en voor subsidie voorgedragen die fungeren als vliegwiel en voorbeeld voor andere projecten in Nederland. Bovendien bevatten ze innovaties die essentiële technologieën naar de markt kunnen brengen.