Warmteoplossingen krijgen meer ruimte door enorm SDE++-budget

22.03.2022 Jan de Wit

Warmteoplossingen krijgen meer ruimte door enorm SDE++-budget
©Royal HaskoningDHV

28 juni wordt de volgende ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) opengesteld met een budget van maar liefst 13 miljard euro. “Enorm belangrijk dat de SDE++ nu serieus kans gaat bieden aan duurzame warmte, hernieuwbare gassen en elektrificatie: van groot belang voor de transitie en directe vervangers van aardgas”, zei Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

“Nieuws uit de buitencategorie”, noemde Van der Gaag de aankondiging van de Rijksoverheid dat er eind juni 13 miljard euro SDE++ zal worden opengesteld. “Met 13 miljard euro voor de SDE++ krijgt de energietransitie de forse duw die nu keihard nodig is.”

Dit enorme bedrag is mogelijk doordat er vanuit het vorige kabinet extra middelen vrijkwamen en de CO2-prijs behoorlijk hoog is. Voor het vaststellen van de hoogte van de SDE++ per project werd namelijk gerekend met een vaste CO2-prijs van 46 euro per ton in 2030, terwijl die prijs vorige maand bijna 100 euro aantikte.

De CO2-prijs waarmee de SDE++ wordt berekend wordt nu bijgesteld naar een meer realistischere prijs. Hierdoor krijgen projecten niet langer te veel SDE++ uitgekeerd die later weer teruggestort moest worden. Door projecten de juiste hoeveelheid SDE++ toe te kennen, kunnen ook meer projecten over een deel van de SDE++-pot beschikken. Iets waar de Tweede Kamer vorig jaar ook al om vroeg.

“De SDE-regeling werkt als een garantstelling die het makkelijker maakt om langjarige investeringen te doen in een onzekere wereld”, memoreert Van der Gaag. “Daarmee krijgen ook duurdere oplossingen een kans: bijvoorbeeld duurzame warmte, duurzaam gas (inclusief waterstof) en elektrificatie.”

Hekjes tussen technieken laten nog op zich wachten
Ook kwamen veel warmteoplossingen niet aan bod voor een deel van de SDE++ omdat niet elke categorie of sector op een bepaald minimum kon rekenen. De hekjes die toenmalig staatssecretaris van Klimaat en Energie, Dilan Yeşilgöz, voorstelde moeten hier op termijn voor gaan zorgen.

Lees ook: Hekjes moeten voor SDE++ voor warmteprojecten zorgen

Op korte termijn is dat juridisch nog te ingewikkeld, onder andere vanwege Europese wetgeving, schrijft Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, in een brief aan de Tweede Kamer. Hij gaat er vanuit dat de wet- en regelgeving in het najaar gereed zal zijn. Toch kunnen warmteoplossingen dit jaar al op een bijdrage vanuit de SDE++ rekenen.

“Door het hogere openstellingsbudget in 2022 en de plafonds voor CCS, hernieuwbare elektriciteit en geavanceerde hernieuwbare brandstoffen maken, ook zonder hekjes, projecten voor duurzame warmte in 2022 een goede kans op subsidie.”

Ook komt er geen extra openstellingsronde in 2022, waar Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie, in een motie om vroeg. Dit is volgens de minister niet nodig omdat hij van plan is de openstellingsronde van de SDE++ 2023 relatief snel na de ronde van dit jaar te doen.

Vanuit de NVDE klinkt tegelijk de oproep om bij deze SDE++-ronde de lange termijn goed in de gaten te houden. “Op dit moment is het duurzame energie die de energierekening binnen de perken houdt. Fossiel is nu onbetrouwbaar en duur, terwijl duurzaam betaalbaar en betrouwbaar is”, zo verklaarde Van der Gaag tegenover de NOS.

“Duurzame energie vergt investeringen voor de lange termijn en prijzen kunnen ook weer fors dalen. Daarom blijft de SDE++ belangrijk, terwijl de feitelijke kosten nu zeer laag zijn. Enorm belangrijk dat de SDE++ nu serieus kans gaat bieden aan duurzame warmte, hernieuwbare gassen en elektrificatie: van groot belang voor de transitie en directe vervangers van aardgas.”

Voor openstelling SDE++ moet biomassa-afbouwpad duidelijk zijn
Een ander punt waar het kabinet aan werkt is de afbouw van het gebruik van houtige biogrondstoffen voor laagwaardige energiedoeleinden. Minister Jetten schrijft ernaar te streven om een afbouwpad te presenteren voor eind juni, dus voor de openstelling van de SDE++.

“Met dit afbouwpad wil het kabinet recht doen aan de maatschappelijke en politieke zorgen rondom de inzet van biogrondstoffen voor laagwaardige energiedoeleinden, de noodzaak om biogrondstoffen zo hoogwaardig mogelijk in te zetten, alsmede het belang om de verduurzaming in de gebouwde omgeving en glastuinbouw snel en tegen redelijke kosten van de grond te krijgen.”

Daarbij houdt het kabinet vast aan de 100 graden Celsius temperatuurseis om onderscheid te maken tussen laag- en hoogwaardige toepassingen van houtige biogrondstoffen.