‘We staan voor uitdagingen die we alleen in samenwerking kunnen oplossen’

17.11.2023 Jan de Wit

‘We staan voor uitdagingen die we alleen in samenwerking kunnen oplossen’

Hoe kijkt de markt naar de belangrijkste uitdagingen waarop het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2024 ingaat? In deze tijdelijke rubriek geven zes marktexperts hun visie op de impact van het elektriciteitsnet, de uitfasering van F-gassen, de opkomst van de airco als warmtebron, de toekomstige verdeling tussen warmtenetten, all-electric warmtepompen en hybride warmtepompen op groen gas en waterstof en – als het bedrijf actief is in het utiliteitssegment – wat er moet gebeuren om het aantal geïnstalleerde warmtepompen in de utiliteit flink te verhogen.

In deze eerste expertbijdrage is Edwin Hoogerwerf, directeur van Daikin Nederland, aan het woord. Daikin kijkt naar de utiliteit, het elektriciteitsnet, de uitfasering van F-gassen en de toekomstige verdeling tussen warmtenetten, all-electric warmtepompen en hybride warmtepompen op groen gas en waterstof.

Wat moet er gebeuren om het aantal geïnstalleerde warmtepompen in de utiliteit flink te verhogen in de komende jaren?
“De onlangs geïntroduceerde energielabel C-verplichting gaat zeker bijdragen aan het toenemen van de vraag naar energiezuinige oplossingen in de utiliteit. Waar daarnaast meer de focus op zou moeten komen te liggen, is een  grondige energie-audit van het gebouw.

Zo wordt duidelijk hoeveel energie er wordt verbruikt en waar de grootste energieverspilling optreedt. Dit helpt bij het identificeren van de beste kansen voor het gebruik van warmtepompen.”

Welke technologische ontwikkelingen kunnen helpen voorkomen dat de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet een remmende factor is op de snelheid waarmee het aantal warmtepompinstallaties in Nederland groeit?
“Continue investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn hierbij van het grootste belang. Productontwikkeling dat geleid heeft tot ingebouwde slimme sturing – of smart control – zorgt ervoor dat de werking van warmtepompen gestuurd kan worden op basis van de beschikbare energie.

Met deze technologie worden de pieken in het elektriciteitsverbruik afgetopt. Zo helpen slimme sturingssystemen om de belasting op het elektriciteitsnet beter te beheren en de stabiliteit van het elektriciteitsnet te verbeteren.”

Hoe kunnen F-gassen op een realistische, maar zo snel mogelijke manier worden uitgefaseerd?
“In de markt zie je dat de roep om natuurlijke koudemiddelen steeds groter wordt. Dit gaat echter gepaard met uitdagingen op het gebied van  toepasbaarheid en veiligheid van de installaties.

Bijvoorbeeld voor split systemen en de grotere installaties zijn nog onvoldoende veilige alternatieven voor handen. Ik heb er vertrouwen in dat hier de komende jaren passende antwoorden voor worden gevonden.

Tot die tijd moeten we blijven streven naar vakkundig uitgevoerde installaties en onderhoud van de huidige systemen, dan blijft de impact van het synthetisch koudemiddel op het klimaat vanuit onze branche nihil.”

Hoe gaat de verdeling tussen warmtenetten, all-electric warmtepompen en hybride warmtepompen op groen gas en waterstof eruit zien?
“Mijn voorspelling komt overeen met de verwachting die jullie al eerder gepubliceerd hebben, waarbij 60 tot 75 procent van alle woningen in de toekomst worden verwarmd met een warmtepomp.

Hoe dit zich verder ontwikkelt, is lastig te voorspellen en afhankelijk van verschillende factoren zoals economische omstandigheden, geografische locatie, beleidsbeslissingen, technologische ontwikkelingen en beschikbaarheid van energiebronnen. Dat de transitie in volle gang is mag duidelijk zijn.”